Kjøper og selger aksjer

Her ser du hva innsiderne på Oslo Børs har foretatt seg denne uken.

Børs

Meldepliktige handler i perioden fom. 10/02/2006 tom. 16/02/2006:ROGG - MELDEPLIKTIG HANDEL - EGNE GRUNNFONDSBEVIS 2006-02-10 07:50:07Sparbanken Rogaland har den 9.2.06 kjøpt 10.000 grunnfondsbevis ( ROGG ) til kurs 219. Ny beholdning etter kjøpet er 68.976.PRO - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-10 07:54:30Profdoc ASA har den 09.02.06 kjøpt 10 000 aksjer i PRO til kurs 109,-. Ny beholdning er 259 200 aksjer.ACTA - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADES 2006-02-10 08:09:22 Robert C. Aakre, Director of Consulting Norway, has February 9 2006 bought 50.000 shares in Acta Holding ASA at 20,00 kroner per share. Aakre owns after this transaction 125.000 shares in Acta Holding ASA. Stein Morten Bjelland, Managing Director Acta Asset Management ASA, has February 9 2006 sold 80.000 shares in Acta Holding ASA at 20,00 kroner per share. Bjelland owns after this transaction 171.500 shares in Acta Holding ASA. Stein Aukner, Vice Chairman of the board in Acta Holding ASA, has February 9 2006 sold 12.500 shares in Acta Holding ASA at 20,00 kroner per share. Aukner owns after this transaction, private and through Aukner Holding AS, 237.500 shares in Acta Holding ASA. MORG - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-10 08:58:38 I forbindelse med kjøp av eiendomsmeglerfirmaet Krogsveen Raknes A/S (nå Møre Eiendomsmegling) ifjor er det avhendet en mindre verdipapirportefølje. I den forbindelse er det overdratt 300 MORG fra Møre Eiendomsmegling til morselskapet Sparebanken Møre (kurs 304)den 9.2.05 Ny beholdning av MORG er 8.651. SEVAN - MELDEPLIKTIG HANDEL SEVAN MARINE ASA 2006-02-10 10:13:53 Normandie Invest AS, kontrollert av Sevan styremedlem Lars M Haugen, har i dag forlenget kjøpstermin i Sevan Marine asa med detaljer; Antall aksjer; 875 000 Gammel innløsningskurs; 32,27 Ny innløsningskurs; 33,70 Løpetid; 9 måneder Forfall; 07.11.06 Normandie Invest AS har etter dette en uforandret eksponering i Sevan Marine ASA på 1 150 000 aksjer. FOS - MELDEPLIKTIG HANDEL M.V. 2006-02-10 13:40:12 Styret i Fosen Trafikklag ASA og flere i konsernets ledergruppe har fredag 10. februar inngått avtale hvor man kan kjøpe aksjer i Torghatten Trafikkselskap ASA. Meldepliktig handel mv. Styret i Fosen Trafikklag ASA og flere i konsernets ledergruppe har fredag 10. februar inngått avtale hvor man kan kjøpe aksjer i Torghatten Trafikkselskap ASA. Transaksjonen blir gjennomført ved at Fosen Trafikklag ASA selger 17 834 stk aksjer i Torghatten Trafikkselskap ASA til kr 120 pr aksje til følgende i ledergruppen / primærinnsidere: Olav Brein, daglig leder Bastø Fosen AS, kjøper 1000 stk, ny beholdning 12 440 stk. Arild Hoff, leder cafedrift Fosen Trafikklag ASA, kjøper 1000 stk, ny beholdning 1000 stk. May Kristin Salberg, Kvalitets- og HR-direktør Fosen Trafikklag ASA, kjøper 833 stk, ny beholdning 833 stk. Tore E. Dahl, økonomidirektør Fosen Trafikklag ASA, kjøper 4 167 stk, ny beholdning 6 047 stk. Per Chr. Stubban, Rederisjef Midt-Norge Fosen Trafikklag ASA, kjøper 4 167 stk, ny beholdning 4 607 stk. Grete F. Tennås, markedssjef fra 01.05.2006 Fosen Trafikklag ASA, kjøper 4 167 stk, ny beholdning 4 167 stk. Vidar Kjesbu, adm.direktør i TrønderBilene as kjøper 2 500 stk, ny beholdning 2 500 stk. Adm. direktør Roger Granheim kjøpte 25 000 stk aksjer i desember, jamfør egen børsmelding 12.desember 2005. Torghatten Trafikkselskap ASA eier ca 71,2 % av aksjene i Fosen Trafikklag ASA. FOE - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-10 15:39:53 Primærinnsider John A. Sydness har i dag kjøpt 700 aksjer i Fred. Olsen Energy ASA til kurs 241,50 pr. aksje. John A. Sydness har etter transaksjonen en beholdning på 2.200 Fred. Olsen Energy aksjer. PRO - MELDEPLIKTIG HANDEL EGNE AKSJER 2006-02-13 08:10:50 Profdoc ASA har den 10.02.06 kjøpt 10 000 aksjer i PRO til kurs 109,40. Ny beholdning er 269 200 aksjer. SCH - MELDEPLIKTIG VERDIPAPIRHANDEL 2006-02-13 08:56:56 Ole Jacob Sunde, styreformann i Schibsted ASA, har den 10. februar gjennom sitt selskap Ringgården AS, kjøpt 5 000 aksjer til kurs 186,00. Ny beholdning er 75 000 aksjer. Kjell Aamot, konsernsjef i Schibsted ASA, har den 10. februar gjennom sitt selskap Gjest Invest AS, kjøpt 1 000 aksjer til kurs 188,50. Ny beholdning er 17 749 aksjer. Sverre Munck, konserndirektør i Schibsted ASA, har den 10. februar gjennom sitt selskap Libras AS, kjøpt 500 aksjer til kurs 185,50. Ny beholdning er 3 996 aksjer. Oslo, 13.februar 2006 SCHIBSTED ASA Gisle Glück Evensen Investor Relations SOI - SOFTWARE INNOVATION ASA - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-13 10:17:25 Firmament AS har i dag kjøpt 350.000 aksjer i Software Innovation. Etter kjøpet har Firmament 2.152.500 aksjer i Software Innoavtion tilsvarende 13,43% av utestående antall aksjer. Christian Syverstad hos Firmament er styremedlem i Software Innovation. PRS - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-13 13:31:01 Administrerende direktør i Prosafe Production, Walter Hugh Jeremy Parry solgte 10. februar 5.000 aksjer i Prosafe ASA. Aksjene ble solgt til kurs kr 310,49. Walter Hugh Jeremy Parry har etter dette 35.671 aksjer. FOE - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-13 16:08:50 Den 13. februar 2006 innløste ledende ansatte i FOE 74.002 opsjoner i selskapet til kurs 40 og 7,90 kroner. Primærinnsidere i selskapet innløste 68 000 opsjoner og solgte samme dag 68 000 aksjer i markedet til kurs 241,1453 kroner. Selskapet har gjennom utstedelse av opsjonene redusert sin beholdning av egne aksjer fra 84.336 til 10.334. Liste over primærinnsidernes handler er vedlagt. EKO - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-14 08:09:24 Peca Invest AS (100 % eiet av Carl Graff-Wang, styremedlem i Ekornes ASA) har idag kjøpt 10 000 aksjer i Ekornes ASA til gj.sn kurs kr. 124,91. Ny beholdning er 80.000 aksjer.. ROGG - MELDEPLIKTIG HANDEL - EGNE GRUNNFONDSBEVIS 2006-02-14 08:45:08 Sparbanken Rogaland har den 13.2.06 kjøpt 15.000 grunnfondsbevis ( ROGG ) til kurs 217.83. Ny beholdning etter kjøpet er 83.976. SCH - MELDEPLIKTIG VERDIPAPIRHANDEL 2006-02-14 08:46:54 Gunnar Strömblad, konserndirektør i Schibsted ASA, har den 13. februar kjøpt 300 aksjer i Schibsted ASA til kurs 189,50. Ny beholdning er 2.140 aksjer. Christian Ringnes, styremedlem i Schibsted ASA, har den 13. februar gjennom sitt selskap Ringnes Holding AS kjøpt 5.350 aksjer i Schibsted ASA til kurs 187,-. Ny beholding er 10.850 aksjer. Audun Olav Solberg, varamedlem i styret i Schibsted ASA, har den 13. februar kjøpt 104 aksjer i Schibsted ASA til kurs 187,96. Ny beholding er 400 aksjer. Oslo, 14. februar 2006 SCHIBSTED ASA Gisle Glück Evensen Investor Relations RISH - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-14 09:47:44 Følgende primærinnsidere i RISH har tegnet seg i emisjonen Arrow Seismic ASA, og fått tildelt følgende antall aksjer: AS Odin 549.000 aksjer Camilla Grieg 319.000 aksjer (*) AS Javipa 27.000 aksjer (*) Camilla Grieg, styremedlem i Rieber Shipping ASA og direkte/indirekte aksjonær & adm. direktør i Grieg Shipping AS, har gjennom tre selskap fått tildelt tilsammen 319.000 aksjer i emisjonen i Arrow Seismic ASA. AKY - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-02-14 14:02:22 Roy Reite, President Offshore & Specialized Vessels and primary insider in Aker Yards ASA, has on 14 February 2006 bought 200 shares at a price of NOK 376 per share in the company. New holding is 200 shares. NAS - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-15 08:43:01 Styremedlem Ola Krohn-Fagervoll har 14.februar 2006 solgt 6000 aksjer i Norwegian Air Shuttle ASA (NAS) til gjennomsnittskurs kr 84,90 pr aksje. Totalt aksjeinnehav etter salget er 14 070 aksjer. NAS - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-02-15 08:43:13 Board member Ola Krohn-Fagervoll has on February 14. 2006 sold 6000 shares in Norwegian Air Shuttle ASA (NAS) at NOK 84.90 per share. Krohn- Fagervoll`s total numbers of shares are 14 070 after this transaction. SCI - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-15 09:05:24 Erik Klepsvik (primærinsider) har solgt 200 000 Scana aksjer 14. februar 2006 til kurs 4,6064 pr aksje for betaling av skatt. Beholdning etter transaksjonen er 300 000 aksjer. Jens Kristian Rein (primærinsider) har solgt 450 000 Scana aksjer 14. februar 2006 til kurs 4,6064 pr aksje for betaling av skatt og delinnløsning av lån. Beholdning etter transaksjonen er 551 000 aksjer. SCI - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-02-15 09:05:40 Erik Klepsvik (primary insider) has on February 14 sold 200,000 shares in Scana at a price of NOK 4,6064 per share. The sale is carried out in order to make tax payments. Following the transaction Klepsvik owns 300,000 shares in Scana Industrier ASA. Jens Kristian Rein (primary insider) has on February 14 sold 450,000 shares in Scana at a price of NOK 4,6064 per share. The sale is carried out in order to make tax payments and repay parts of debt. Following the transaction Rein owns 551,000 shares in Scana Industrier ASA. FAST - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-15 09:12:43 Hans Gude Gudesen har den 14.2., etter börsslutt, solgt 11.120.000 aksjer i Fast Search and Transfer (`FAST`) i forbindelse med selskapets private plassering i markedet. Salget er betinget av at FASTs kjöp av Opticom ASA blir godkjent på dagens ekstraordinäre generalforsamling i FAST. Etter salget eier Gudesen 575 aksjer i FAST. Gudesen kontrollerer videre 100% av aksjene i Symre AS, som eier 344.900 aksjer i FAST. I tillegg har Gudesen en opsjon på å tegne ytterligere 250.000 aksjer i FAST. Videre har Gudesen, som tidligere meddelt markedet, avgitt forhåndsaksept på sitt samlede innehav av Opticom-aksjer, som vil gi Gudesen 10.307.262 nye aksjer i FAST, hvis transaksjonen gjennomföres. Symre vil i samme forbindelse motta 1.243.830 nye aksjer i FAST. CNS - TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER I CONSEPTOR 2006-02-15 10:32:19 15. februar 2006 kjøpte Conseptor ASA 50.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 11,00 kroner pr. aksje. Etter dette har Conseptor ASA en beholdning på 150.000 egne aksjer. Styret i Conseptor ASA har fullmakt fra generalforsamlingen i selskapet til å kjøpe tilbake opp til 1 million av Conseptors aksjer (27.833.102), og fullmakten er gyldig til 26.10.2006. VVL - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-15 11:50:08 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA har den 15. februar 2006 kjøpt 1 eigen aksje til ein kurs på kr. 2.200,-. Etter denne transaksjonen eig banken 126 eigne aksjar. NAS - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-15 15:39:41 Norwegian Air Shuttle ASA har i dag solgt 283 500 egne aksjer av aksjebeholdningen som er holdt i forbindelse med aksje og opsjonsprogram for ledere og ansatte. Aksjene er solgt til kurs 88 NOK, og selskapet har etter dette ingen egne aksjer. Selskapets har fremdeles fremførbare underskudd og har derfor pr i dag ikke anledning til å besitte egne aksjer. Selskapet vil således benytte andre egenkapitalinstrumenter som følger av fullmakt gitt av Generalforsamlingen 11. mai 2005 i forbindelse med aksje- og opsjonsprogrammene. NAS - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-02-15 15:39:49 Norwegian Air Shuttle ASA has on the 15th of February sold 283 500 treasury shares, which was held in connection with the company`s option and share plan for management and employees. The shares were sold at NOK 88 per share, following the transaction the company`s total number of own shares is 0. The company has still accumulated losses and can therefore not hold treasuryshares. Hence the company will use other instruments of equity capital, that follows from the Annual General Meetings approval on May 11. 2005, in connection with the option plan. MEDI - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-15 16:10:41 Styremedlem Helge Ranvik sin kone, Elin Ranvik, kjøpte onsdag 15. februar 1000 Medi-Stim aksjer til kr. 13,50 pr. aksje og 3000 Medi-Stim aksjer til kr. 13,70 pr. aksje. Etter dagens kjøp har Elin Ranvik totalt 4000 Medi-Stim aksjer. NAS - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-16 07:44:55 Styremedlem Ola Krohn-Fagervoll har 15.februar 2006 solgt 6000 aksjer i Norwegian Air Shuttle ASA (NAS) til gjennomsnittskurs kr 89 pr aksje. Totalt aksjeinnehav etter salget er 8070 aksjer. NAS - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-02-16 07:45:24 Board member Ola Krohn-Fagervoll has on the 15th of February 2006 sold 6000 shares in Norwegian Air Shuttle ASA (NAS) at NOK 89 per share. Krohn-Fagervoll`s total numbers of shares are 8070 after this transaction. SCORE - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-02-16 08:08:58 Buyer: Polgas Ltd Date of purchase: 15th February 2006 No. of shares bought: 100,000 Share price: NOK 61.2625 Company advised by: Christopher Paus - Board Member No. of shares after purchase (controlled by connected parties): Polgas Ltd - 3,816,250 Abbot Finance Corporation - 108,000 Pausco AS - 29,000 Cecilie Paus - 44,000 Olympia Paus - 56,500 Pontine Paus - 56,500 EDBASA - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-16 08:38:43 (Oslo, 16. februar 2006) I forbindelse med EDB Business Partners opsjonsprogram for nøkkelpersoner, som ble vedtatt på ordinær generalforsamling 29. april 2004, har styret som følge av endelig forfall av første del av programmet besluttet en aksjekapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer som øker aksjekapitalen med NOK 803.491 tilsvarende 459.138 aksjer. Aksjene benyttes til å oppfylle 424.138 utøvde opsjoner til tegningskurs på NOK 45,55 pr aksje og 35.000 utøvde opsjoner til tegningskurs på NOK 48,27 per aksje. 198.000 av disse aksjene er solgt av primærinnsidere til kurs NOK 51,00. Primærinnsidere i EDB Business Partner har i tillegg, som ledd i konsernets bonus- og aksjekjøpsprogram, kjøpt 7.400 aksjer til kurs NOK 51,00. Øvrige primærinnsidere som omfattes av samme bonus- og aksjekjøpsprogram har ervervet aksjer ved utøvelse av 14.800 opsjoner. De meldepliktige handlene ble gjennomført etter børsslutt 15. februar 2006. Transaksjonene og ny beholdning av aksjer og opsjoner for primærinnsidere som omfattes av de meldepliktige handlene er vist nedenfor: Petter Jenssen: 3.400 ervervet ved kjøp. Ingen opsjoner er utøvet eller solgt. Netto endring av beholdning aksjer er 3.400, og beholdning aksjer etter transaksjonene er 3.400 aksjer. Beholdning opsjoner etter transaksjonene er 100.000. John-Arne Haugerud: Ingen aksjer ervervet ved kjøp. Aksjer ervervet ved opsjonsutøvelse utgjør 60.000, og antall aksjer solgt er 56.400. Netto endring av beholdning aksjer er 3.600 og beholdning aksjer etter transaksjonene er 32.038. Beholdning opsjoner etter transaksjonene er 60.000. Ole Urdahl: Ingen aksjer ervervet ved kjøp. Aksjer ervervet ved opsjonsutøvelse utgjør 50.000, og antall aksjer solgt er 46.400. Netto endring av beholdning aksjer er 3.600 og beholdning aksjer etter transaksjonene er 8.200. Beholdning opsjoner etter transaksjonene er 50.000 Urban Doverholt: Ingen aksjer ervervet ved kjøp. Aksjer ervervet ved opsjonsutøvelse utgjør 25.000, og antall aksjer solgt er 23.000. Netto endring av beholdning aksjer er 2.000 og beholdning aksjer etter transaksjonene er 3.000. Beholdning opsjoner etter transaksjonene er 75.000 Jan Erik Larsen: 2.400 ervervet ved kjøp. Ingen opsjoner er utøvet eller solgt. Netto endring av beholdning aksjer er 2.400, og beholdning aksjer etter transaksjonene er 7.400 aksjer. Beholdning opsjoner etter transaksjonene er 100.000. Tore Valderhaug: Ingen aksjer ervervet ved kjøp. Aksjer ervervet ved opsjonsutøvelse utgjør 40.000, og antall aksjer solgt er 35.800. Netto endring av beholdning aksjer er 4.200 og beholdning aksjer etter transaksjonene er 10.400. Beholdning opsjoner etter transaksjonene er 40.000. Vibeke Nyvold: Ingen aksjer ervervet ved kjøp. Aksjer ervervet ved opsjonsutøvelse utgjør 25.000, og antall aksjer solgt er 23.000. Netto endring av beholdning aksjer er 3.200 og beholdning aksjer etter transaksjonene er 10.400. Beholdning opsjoner etter transaksjonene er 25.000. Geir Remman: 1.600 ervervet ved kjøp. Ingen opsjoner er utøvet eller solgt. Netto endring av beholdning aksjer er 1.600, og beholdning aksjer etter transaksjonene er 1.600 aksjer. Beholdning opsjoner etter transaksjonene er 25.000. Oddgeir Hansen: Ingen aksjer ervervet ved kjøp. Aksjer ervervet ved opsjonsutøvelse utgjør 25.000, og antall aksjer solgt er 13.400. Netto endring av beholdning aksjer er 11.600 og beholdning aksjer etter transaksjonene er 17.800. Beholdning opsjoner etter transaksjonene er 25.000. STL - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-16 08:44:11 På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DnB NOR 15. februar 2006 kjøpt 119 500 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram. Aksjene er kjøpt til kurs 169,20 kroner. Før viderefordeling til ansatte, har Aksjespareprogrammet 927 010 aksjer. Ved børsnoteringen i 2001 ble det opprettet 25 millioner aksjer for bruk i bonusprogram rettet mot mindre aksjonærer. Den ubenyttede resterende aksjeposten er per 16. februar 2006 på 23 441 885, og står oppført i aksjeregisteret som Statoils egne aksjer, men kan ikke disponeres av selskapet uten at det er gitt en godkjenning av generalforsamlingen. DNO - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-02-16 08:49:23 Purchase of treasury shares On February 15, 2006, DNO ASA purchased 357.600 DNO shares at a price of NOK 44,65 per share. Following this transaction, DNO ASA holds 3.145.990 treasury shares. In addition, DNO ASA holds options for purchase of 20.000.000 DNO shares. DNO ASA February 16, 2006 SFM - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-16 08:54:31 Dag Swanstrøm, administrerende direktør i Synnøve Finden ASA, har 15.02.06, gjennom nærstående selskap Næringsmiddelkonsult AS, forlenget en termin på 69.000 aksjer i 90 dg til kurs kr 32,10. Ny beholdning av aksjer og terminer er etter dette uendret på 870.910. STB - MELDEPLIKTIG HANDEL STOREBRAND ASA 2006-02-16 12:16:15 Controller i Storebrand Livforsikring AS - Sveinung Lindaas - har 16.02.2006 solgt 1.000 aksjer i Storebrand ASA til kurs kr 71,75. Sveinung Lindaas eier 682 aksjer etter salget.

Nyheter
Børs