Mindre Aktiv Kapital

Resultatet skrumpet inn med 60 prosent i 4. kvartal.

Børs

Aktiv Kapital melder om et resultat på 38 millioner kroner før skatt i 4. kvartal 2005, ned fra 98 millioner i tilsvarende periode året før.En porteføljeendring påvirket driftsinntektene negativt med 69 millioner, slik at disse endte ned 17 millioner til 354 millioner kroner. Driftsresultatet falt fra 140 til 75 millioner kroner.Styret foreslår et utbytte på 4,50 kroner aksjen for 2005.

Nyheter
Børs