Øker i Crew

Deutsche Bank flagger i Crew.

Børs

Deutsche Bank AG og tilknyttede selskaper har kjøpt 327.875 Crew-aksjer, går det frem av en børsmelding. Deutsche Bank AG og tilknyttede selskaper har kjøpt 327.875 Crew-aksjer, går det frem av en børsmelding. Dermed er eierandelen oppe i 5,05 prosent.Retten til aksjer stammer fra Deutsche Banks beholdning av konvertible obligasjoner.

Nyheter
Børs