Øker omsetningen

Profdoc har hatt kvartalspresentasjon. Her er tallene.

Børs

I fjerde kvartal 2005 omsatte Profdoc for 51,2 millioner kroner, mot 47 millioner kroner for et år siden. Selskapet fikk et driftsresultat på 5,6 millioner kroner, mot et driftsresultat på 5,8 millioner kroner året før. Resultat før skatt endte på minus 12,5 millioner kroner, mot et negativt resultat på 18,4 millioner kroner i fjerde kvartal 2004. I fjerde kvartal 2005 omsatte Profdoc for 51,2 millioner kroner, mot 47 millioner kroner for et år siden. Selskapet fikk et driftsresultat på 5,6 millioner kroner, mot et driftsresultat på 5,8 millioner kroner året før. Resultat før skatt endte på minus 12,5 millioner kroner, mot et negativt resultat på 18,4 millioner kroner i fjerde kvartal 2004. Konsernet går inn i 2006 med en portefølje av årlige serviceinntekter fra eksisterende kunder på om lag 145 millioner kroner, mot 116 millioner kroner i 2005. Profdoc forventer omsetning ut over serviceinntektene på linje med eller høyere enn 2005.

Nyheter
Børs