Opera-innsidere selger

Flere av primærinnsiderne i Opera kvitter seg med aksjer.

Børs

I en børsmelding fremgår det at flere av Operas primærinnsidere har solgt aksjer i selskapet.COO i selskapet, Christian Jebsen, har gjennom sitt selskap Sanner Industrier AS solgt 350.000 aksjer til 22,50 kroner.Rolf Assev har solgt 500.000 aksjer til 22,50 kroner, mens Christen Krogh har solgt 137.000 aksjer til samme kurs.Styremedlem Michael Tetschner har solgt 25.000 aksjer til samme kurs.

Nyheter
Børs