Posten tjente 385 mill.

Posten Norge fikk et kvartalsoverskudd på 385 millioner kroner.

Børs

Posten Norge melder om et resultat før skatt på 385 millioner kroner i fjerde kvartal 2005, mot 454 millioner kroner i samme periode i 2004. Driftsresultatet før engangseffekter beløp seg til 649 millioner kroner, mot 581 millioner kroner i samme periode året før. Posten Norge melder om et resultat før skatt på 385 millioner kroner i fjerde kvartal 2005, mot 454 millioner kroner i samme periode i 2004. Driftsresultatet før engangseffekter beløp seg til 649 millioner kroner, mot 581 millioner kroner i samme periode året før. Postens inntekter ble 5.682 millioner kroner, sammenlignet med 5.172 millioner kroner i fjerde kvartal 2004.Postens foreløpige regnskap for 2005 viser et resultat på 1.424 millioner kroner før skatt, en fremgang på 172 millioner kroner fra 2004.Rekordresultatet kommer etter en positiv markedsutvikling, oppkjøp, produkt- og tjenesteutvikling, samt effektiv drift, opplyses det i en melding.- Rekordresultatet i 2005 viser at vi har lyktes med vår vekststrategi, og at Postens vellykkede omstilling har gitt resultater, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Nyheter
Børs