Rekordtall i Sparebank1

Sparebank1 legger frem de beste tallene noensinne.

Børs

SpareBank 1 Gruppen melder om et resultat før skatt på 290,3 millioner kroner i 4. kvartal, som er mer enn det dobbelte av tilsvarende periode i 2004. Fasiten var da 141,6 millioner kroner. SpareBank 1 Gruppen melder om et resultat før skatt på 290,3 millioner kroner i 4. kvartal, som er mer enn det dobbelte av tilsvarende periode i 2004. Fasiten var da 141,6 millioner kroner. Livs- og Fondsforsikring og Skadeforsikring bidro hver med 75,4 millioner, Bank1 Oslo med 77,9 millioner kroner, Odin Forvaltning med 46,6 millioner kroner. Andelen i First Securities ga en positiv resultateffekt på 14,3 millioner.For 2005 som helhet tjente SpareBank 1 Gruppen 752,2 millioner kroner før skatt, som er det beste resultatet siden etablering i 1996. Resultatet er en bedring på 421,5 millioner fra 2004. Egenkapitalavkastningen etter skatt er på 32,9 prosent.Inntektsveksten i 2005 var på 10,2 prosent sammenlignet med året før.- Resultatet er meget solid. Resultatforbedringen skyldes god fremgang innenfor alle forretningsområder. Det er spesielt gledelig med den aktivitets- og salgsøkningen vi opplever på tjenestepensjonsområdet. Vi er ellers godt fornøyd med en samlet inntektsveksten. Det viser at SpareBank 1-alliansens distribusjonsmodell gir et godt grunnlag for kryssalg, sier adm. dir. Gunn Wærsted i en kommentar til tallene.

Nyheter
Næringsliv