Så mye tjener Ementors styremedlemmer

Her kan du se hva styremedlemmene i IT-selskapet Ementor tjener på jobben de gjør.

Børs

Valgkomiteen i Ementor vil fremme et forslag om følgende godtgjørelse til det sittende styret:

  • Styreformann: 300.000 kronerStyreformann: 300.000 kroner
  • Aksjonærvalgte medlemmer: 150.000 kroner Aksjonærvalgte medlemmer: 150.000 kroner
  • Styremedlemmer valgt av de ansatte: 75.000 kronerStyremedlemmer valgt av de ansatte: 75.000 kroner
Ib Kunøe vil bli foreslått valgt som styrets formann.

Nyheter
Teknologi