Sæterøy kjøper Diagenic

Styreleder Håkon Sæterøy har økt sin beholdning i DiaGenic ASA.

Børs

Håkon Sæterøy, som er styreleder og primærinnsider i DiaGenic ASA, har i dag økt sin eierandel i selskapet med 50.000 aksjer til kurs 9,60 kroner. Ifølge en melding skjer dette gjennom hans heleide selskap Inivestor Corporate AS. Håkon Sæterøy, som er styreleder og primærinnsider i DiaGenic ASA, har i dag økt sin eierandel i selskapet med 50.000 aksjer til kurs 9,60 kroner. Ifølge en melding skjer dette gjennom hans heleide selskap Inivestor Corporate AS. Etter kjøpet eier Håkon Sæterøy til sammen 1.283.478 aksjer i DiaGenic, fordelt på 356.545 aksjer i direkte eie og 926.933 aksjer gjennom sine eierandeler i andre selskaper.I tillegg har DiaGenic utstedt en opsjon til Håkon Sæterøy til kjøp av 350.000 aksjer til kurs åtte kroner. Denne opsjonen har en varighet til mai 2007.

Nyheter
Børs