Søndagens aksjetips

Da kan det se ut som om konsolideringen er over for denne gangen også, men det er fremdeles en barriere som skal brytes før oppturen fortsetter. Og det er flere kritiske nivåer på undersiden.

Børs

Konsolideringen kan se ut til å være over for denne gangen, men bekreftelsen på det kommer ikke før 360-nivået nivået på høyt og stigende volum.Det er gitt et kjøpssignal i henhold til 14-dagers glidende gjennomsnitt i RSI-chartet, noe som kan signalisere at vi får ny testing av den tekniske motstanden på 360-nivået allerede i begynnelsen av kommende uke.Med et brudd på 360 bekreftes den videre oppgangen til 380 - 385 som vi har nevnt et par ganger tidligere i søndagens aksjetips. Og med et brudd på 360, på høyt og stigende volum, kan det være innen rekkevidde i løpet av den kommende måneden.Får vi ikke noe brudd på 360 til uken, vil det kunne bety ny testing av den tekniske støtten på 346-nivået. Og skjer det vil også bunnlinjen i den stigende trenden bli testet. Ved fall til 346 vil den sågar bli brutt og med et brudd på den stigende sekundærtrenden, kan 330-nivået være neste.Men i hvert fall i starten på uken som kommer er det 360-nivået det knytter seg størst spenning til. Et brudd vil være en utløsende faktor. Blir motstanden for sterk kan stop loss på 346-nivået være smart å ha i bakhånd.

Nyheter
Børs