Stordalen liker ikke å bli tråkket på

Petter A. Stordalen snakker ut om sin investering i Opticom. - Jeg liker ikke å bli tråkket på, slår investoren fast.

Børs

I dagens utgave av DN kommer investor Petter A. Stordalen med sine refleksjoner rundt den mye omtalte investeringen i Opticom. I dagens utgave av DN kommer investor Petter A. Stordalen med sine refleksjoner rundt den mye omtalte investeringen i Opticom. - Jeg innrømmer det gjerne. Mitt aksjeinnehav i Opticom var i utgangspunktet finansielt motivert. Ni ukers offentlig bikkjeslagsmål reiste imidlertid langt viktigere og prinsipielle spørsmål: Hvilke spilleregler ønsker vi i det norske kapitalmarkedet? Og hvem skal sørge for at reglene etterleves? spør Stordalen.- Jeg skal innrømme en ting: Jeg liker ikke å bli forskjellsbehandlet. Jeg liker ikke å bli tråkket på, avslutter Stordalen.

Nyheter
Børs