Stordalen selger seg ut av Fast

Investor Petter A. Stordalen har nå solgt seg ut av Fast Search & Transfer.

Børs

Ifølge Reuters sier investor Petter A. Stordalen at han onsdag avsluttet et nedsalg av sine aksjer i Fast Search & Transfer. Hotellkongen ønsket ikke lenger å sitte som minoritetsaksjonær i Fast. Ifølge Reuters sier investor Petter A. Stordalen at han onsdag avsluttet et nedsalg av sine aksjer i Fast Search & Transfer. Hotellkongen ønsket ikke lenger å sitte som minoritetsaksjonær i Fast. - Ryddejobben i Opticom er sluttført, maktkonsentrasjonen i Fast Search & Transfer er brutt opp og Thin Film er notert på OTC-listen til Norges Fondsmeglerforbund som selvstendig selskap. Selv om Opticom-engasjementet har vært finansielt hyggelig, har saken også reist langt viktigere spørsmål om hvordan vi ønsker at kapitalmarkedet i Norge skal fungere. Dette er en viktig debatt som jeg håper fortsetter, sier Stordalen.

Nyheter
Teknologi