Tandberg kjøper egne aksjer

Intensjonen er å benytte aksjene i forbindelse med insentivprogrammer for ansatte, oppkjøp eller å slette aksjene gjennom kapitalreduksjon.

Børs

Tandberg kjøpte onsdag 177.000 egne askjer til en snittkurs på 55,58 kroner pr. aksje. Dette som et ledd i tilbakekjøpsprogrammet som gir selskapet fullmakt til å kjøpe inntil 13.428.460 egne aksjer, tilsvarende 10 prosent.Etter dette sitter Tandberg med 12.839.452 egne aksjer.Intensjonen er å benytte aksjene i forbindelse med insentivprogrammer for ansatte, oppkjøp eller å slette aksjene gjennom kapitalreduksjon.

Nyheter
Børs