Tapte sak mot Røkke

Tidligere minoritets-aksjonærer i Norway Seafoods tapte saken mot Kjell Inge Røkke.

Børs

DN slår fast at ni tidligere minoritetsaksjonærer i Norway Seafoods kan angre på at de ikke godtok Kjell Inge Røkkes tilbud om forlik. I november mente Røkke aksjen var verdt 20 kroner, subsidiært opp til 39,50 kroner. Overskjønnet har nå kommet frem til at verdien er 37,20 kroner per aksje. DN slår fast at ni tidligere minoritetsaksjonærer i Norway Seafoods kan angre på at de ikke godtok Kjell Inge Røkkes tilbud om forlik. I november mente Røkke aksjen var verdt 20 kroner, subsidiært opp til 39,50 kroner. Overskjønnet har nå kommet frem til at verdien er 37,20 kroner per aksje. Saksøkerne må dekke saksomkostninger selv. Det dreier seg om nesten 1,3 millioner kroner.Kjell Inge Røkke tvangsinnløste mange motvillige minoritetsaksjonærer i Norway Seafoods for seks og et halvt år siden. Det opprinnelige tilbudet var 16 kroner per aksje. De fleste aksepterte imidlertid forlikstilbudet på 39,50 kroner pluss renter i 2004.

Nyheter
Børs