TAT-topper selger

Flere TAT-innsidere lemper ut aksjer, blant dem toppsjefen Eric Cooney.

Børs

Innsidere i Tandberg Television selger i alt 335.600 aksjer til kurs 120,26 kroner, går det frem av en børsmelding.Blant selgerne er toppsjef Eric Cooney med 100.000 aksjer, Reginald Bradford med 80.000 aksjer, og Fraser Park med 60.000 aksjer.Etter dette sitter de tre igjen med hhv. 155.000, 131.614 og 15.000 aksjer igjen i selskapet.

Nyheter
Teknologi