Tjente 440 mill. på aksjer

Stavangers rikeste mann kan se tilbake på et meget hyggelig år.

Børs

DN forteller om Stavanger-reder og investor Folke Hermansen som tjente 440 millioner kroner på sine aksjeinvesteringer i fjor. Tallene hans viser nærmere 65 prosent avkastning i det norske markedet, ifølge avisen.Hermansen sitter på en av de større tradingporteføljene i det norske markedet. Ved utgangen av året hadde Hermansens heleide selskap, Det Stavangerske Dampskibsselskap, plassert 635 millioner kroner i aksjemarkedet. Porteføljeforvaltningen er det Hermansen selv som tar seg av, ifølge avisen.

Nyheter
Børs