Toppsjef selger aksjer

Expert-sjefen lemper ut aksjer, og finansdirektøren følger på.

Børs

Expert-sjef Trygve Holtskog har solgt 30.000 aksjer til snittkurs 80,6246 kroner aksjen. Samtidig har finansdirektør Astrid Kårstad utøvd 30.000 opsjoner til 45,30 per aksje og solgt 27.000 aksjer til snittkurs 80,6246 per aksje.Holtskog har etter dette 739 aksjer og 200.000 opsjoner, Kårstad 7.652 aksjer og 30.000 opsjoner, ifølge en børsmelding.

Nyheter
Børs