Ukens innsidehandler

Få med deg hva innsiderne har foretatt seg denne uken. Her er oversikten.

Børs

Meldepliktige handler i perioden fom. 17/02/2006 tom. 23/02/2006: SCH - MELDEPLIKTIG VERDIPAPIRHANDEL 2006-02-17 07:53:03 Hilde Harbo, styremedlem i Schibsted ASA, har den 16. februar kjøpt 200 aksjer til kurs 183,50. Ny beholdning er 949 aksjer. Oslo, 17. februar 2006 SCHIBSTED ASA Astrid Thommesen Sæbø Investor Relations ROGG - MELDEPLIKTIG HANDEL - EGNE GRUNNFONDSBEVIS 2006-02-17 08:33:26 Sparbanken Rogaland har den 16.2.06 kjøpt 5.550 grunnfondsbevis ( ROGG ) til kurs 219. Ny beholdning etter kjøpet er 89.526. BLO - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-17 08:54:17 Finanspartner Invest AS har 16.02.06 solgt 1.109.200 aksjer i Blom ASA. Aksjene ble solgt med en snittkurs på NOK 36,3806 per aksje. Finanspartner Invest AS har etter denne transaksjonen 2.598.599 aksjer i Blom ASA. Dirk Blaauw og nærstående Gunnar Hirsti er hovedeiere i Finanspartner Invest AS. Dirk Blaauw er administrerende direktør og styremedlem og Gunnar Hirsti er styreleder i Blom ASA. AKER - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-17 12:00:48 Bengt A. Rem, CFO i Aker ASA, har i dag 17. februar 2006, kjøpt 10.000 aksjer i Aker ASA. Aksjene er kjøpt til kurs NOK 243,15. Ny beholdning er 10.000 aksjer. DIAG - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-17 12:01:39 Håkon Sæterøy, som er styreleder og primærinnsider i DiaGenic ASA, har i dag økt sin eierandel i selskapet med 50.000 aksjer til kurs 9,60 gjennom sitt heleide selskap INVESTOR Corporate AS. Etter kjøpet eier Håkon Sæterøy til sammen 1.283.478 aksjer i DiaGenic, fordelt på 356.545 aksjer i direkte eie og 926.933 aksjer gjennom sine eierandeler i andre selskaper. I tillegg har DiaGenic utstedt en opsjon til Håkon Sæterøy til kjøp av 350.000 aksjer til kurs NOK 8,-. Denne opsjonen har en varighet til mai 2007. APP - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-17 15:46:56 Atle Lygren er primaer insider i Apptix ASA. Med referanse til melding av 22.02.05 til Oslo Boers bekreftes herved at forlengelsesretten for terminene fram til 21.02.07 er gjordt gjeldende. Det totale antall aksjer kontrollert av Atle Lygren forblir uforandret. AFK - MELDEPLIKTIG HANDEL I ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA 2006-02-20 07:53:55 Herved meddeles at Intertrade Shipping AS idag, 17.02.06, har kjøpt 930 aksjer i Arendals Fossekompani ASA for NOK 969 pr aksje. Samlet beholdning etter kjøpet utgjør 12.644 aksjer. Intertrade Shipping AS eies 100 % av Øyvin A. Brøymer som er styremedlem i Arendals Fossekompani ASA. RISH - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-20 09:05:11 Primærinnsidere i Rieber Shipping ASA har 17.02.2006 kjøpt 39.500 aksjer i datterselskapet Arrow Seismic ASA til kurs 36,60,fordelt som følger; * Sven Rong, 22.500 aksjer * Hans Petter Amundsen Klohs, 12.000 aksjer * Arnstein Øvsthus, 5.000 aksjer EME - MELDEPLIKTIG HANDEL OG FLAGGEMELDING 2006-02-20 09:10:47 Kistefos AS, et selskap hvor Ementor ASA`s styremedlemmer Åge Korsvold og Dag Sørsdahl er ansatt, har etter børsslutt fredag den 19 februar bedt innløst tidligere inngåtte terminkontrakter som følger: 27 247 771 (7,1%) aksjer er kjøpt på terminkurs 1,9199,- pr aksje, 9 450 000 (2,5%) aksjer er kjøpt på terminkurs 1,9136 pr aksje, og 20 538 495 (5,4%) aksjer er kjøpt på terminkurs kr 1,9065,- . Samtidig tilbakekalles 7 214 463 (1,9%) utlånte aksjer. Christen Sveaas og selskaper kontrollert av ham, AS Holding og Kistefos Investments AS, har også innløst tidligere inngåtte terminkontrakter som følger: 11 201 600 (2,9%) aksjer er kjøpt på terminkurs 1,9136,- pr aksje og 7 940 360 (2,1%) aksjer er kjøpt på terminkurs 1,9065 pr aksje. Etter disse transaksjonen eier Kistefos 57 236 266 (15%) aksjer. I tillegg kommer 7 214 463 aksjer som har vært utlånt. Christen Sveaas og selskaper kontrollert av ham eier samlet 19 141 960 (5%) aksjer i Ementor ASA. Samlet beholdning av Ementor-aksjer for Kistefos og Christen Sveaas er 83 592 689 (21,9%). EME - MELDEPLIKTIG HANDEL OG FLAGGEMELDING 2006-02-20 09:11:24 Kistefos AS, et selskap hvor Ementor ASA`s styremedlemmer Åge Korsvold og Dag Sørsdahl er ansatt, har etter børsslutt fredag den 19 februar bedt innløst tidligere inngåtte terminkontrakter som følger: 27 247 771 (7,1%) aksjer er kjøpt på terminkurs 1,9199,- pr aksje, 9 450 000 (2,5%) aksjer er kjøpt på terminkurs 1,9136 pr aksje, og 20 538 495 (5,4%) aksjer er kjøpt på terminkurs kr 1,9065,- . Samtidig tilbakekalles 7 214 463 (1,9%) utlånte aksjer. Christen Sveaas og selskaper kontrollert av ham, AS Holding og Kistefos Investments AS, har også innløst tidligere inngåtte terminkontrakter som følger: 11 201 600 (2,9%) aksjer er kjøpt på terminkurs 1,9136,- pr aksje og 7 940 360 (2,1%) aksjer er kjøpt på terminkurs 1,9065 pr aksje. Etter disse transaksjonen eier Kistefos 57 236 266 (15%) aksjer. I tillegg kommer 7 214 463 aksjer som har vært utlånt. Christen Sveaas og selskaper kontrollert av ham eier samlet 19 141 960 (5%) aksjer i Ementor ASA. Samlet beholdning av Ementor-aksjer for Kistefos og Christen Sveaas er 83 592 689 (21,9%). AKER - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-20 10:34:48 Kjeld Rimberg, styremedlem i Aker ASA har i dag, 20. februar, kjøpt 4.000 aksjer i Aker ASA til kurs 248,00. Ny beholdning er 10.300 aksjer. Aksjene er kjøpt gjennom selskapet Kjeld Rimberg & Co AS. SUB - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-02-20 15:51:54 Ronald Craig Broussard has 20 February 2006 sold 2499 shares in Subsea 7 Inc. New holding is 1. TOM - TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER 2006-02-21 07:40:46 Tomra Systems ASA har i dag kjøpt 110.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 53,03 over børs. Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 4.608.000. Asker, 20. februar 2006 Tomra Systems ASA PRS - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-21 13:26:16 Administrerende direktør i Prosafe Production, Walter Hugh Jeremy Parry har i dag solgt 5.000 aksjer i Prosafe ASA. Aksjene ble solgt til kurs kr 313,32. Walter Hugh Jeremy Parry har etter dette 30.671 aksjer. SUB - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-02-21 16:05:47 Stuart N. Smith has 21 February 2006 sold 9990 share Options in Subsea 7 Inc at the price NOK 78,-. New holding is 10. NOD - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-22 07:34:25 I forbindelse med løpende opsjonsprogram for CEO og ansatte, og i henhold til fullmakt gitt styret i ordinær generalforsamling 18. april 2005 og ekstraordinær generalforsamling 7. desember 2005, har styret i Nordic Semiconductor ASA i styremøte den 21. februar 2006 besluttet å utvide aksjekapitalen med NOK 102.211,- ved utstedelse av 2.044.220 aksjer hver pålydende NOK 0,05 for utøvelse av opsjoner til ansatte. For 1.567.469 aksjer er utøvelsen gjort til kr. 6,32 pr.aksje, med tillegg av den arbeidsgiveravgift på kr 6,63 pr. aksje som påløper for selskapet ved utøvelsen og som betales av opsjonshaver. For de resterende 476.751 aksjer er utøvelsen gjort til kr. 24,50 pr. aksje, med tillegg av den arbeidsgiveravgift på kr 4,39 pr. aksje som påløper for selskapet ved utøvelsen og som betales av opsjonshaver. Av de 2.044.220 aksjene som er ervervet av ansatte i h.h.t. de anførte betingelser, er 792.479 ervervet av primærinnsidere. Disse primærinnsiderne har solgt tilsammen 543.730 aksjer til kurs 60,00. Aksjene selges i hovedsak for å finansiere kjøp av opsjoner med tilhørende skatt og arbeidsgiveravgift. CEO øker sin beholdning av aksjer med 150.000 etter opsjonsutøvelsen. Øvrige primærinnsidere ansatt i selskapet, øker også sin netto beholdning av aksjer etter transaksjonen. Totalt eier primærinnsidere ansatt i selskapet og CEO 1.221.568 aksjer etter kapitalutvidelsen, tilsvarende 3,7 % av aksjene i selskapet. Oversikt over primærinnsideres erverv og salg av aksjer fremkommer nedenfor: Navn Kjøpt Solgt Aksjer Opsj. CEO Svenn-Tore Larsen 400.000 250.000 725.000 0 Svein-Egil Nielsen 58.876 40.000 35.621 0 Trond Sæther 58.876 37.500 114.414 0 Bertel-Eivind Flaten 58.876 58.876 200.400 0 Tor Helmersen 58.876 48.876 20.000 0 Øystein Moldsvor 44.633 14.000 30.633 0 Geir Langeland 34.000 34.000 28.000 0 Ebbe Rømcke 32.131 26.131 9.500 0 Torstein Nesje 23.988 18.988 18.000 0 Alf Helge Omre 22.223 15.359 40.000 0 NOD - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-22 07:35:41 I forbindelse med løpende opsjonsprogram for CEO og ansatte, og i henhold til fullmakt gitt styret i ordinær generalforsamling 18. april 2005 og ekstraordinær generalforsamling 7. desember 2005, har styret i Nordic Semiconductor ASA i styremøte den 21. februar 2006 besluttet å utvide aksjekapitalen med NOK 102.211,- ved utstedelse av 2.044.220 aksjer hver pålydende NOK 0,05 for utøvelse av opsjoner til ansatte. For 1.567.469 aksjer er utøvelsen gjort til kr. 6,32 pr.aksje, med tillegg av den arbeidsgiveravgift på kr 6,63 pr. aksje som påløper for selskapet ved utøvelsen og som betales av opsjonshaver. For de resterende 476.751 aksjer er utøvelsen gjort til kr. 24,50 pr. aksje, med tillegg av den arbeidsgiveravgift på kr 4,39 pr. aksje som påløper for selskapet ved utøvelsen og som betales av opsjonshaver. Av de 2.044.220 aksjene som er ervervet av ansatte i h.h.t. de anførte betingelser, er 792.479 ervervet av primærinnsidere. Disse primærinnsiderne har solgt tilsammen 543.730 aksjer til kurs 60,00. Aksjene selges i hovedsak for å finansiere kjøp av opsjoner med tilhørende skatt og arbeidsgiveravgift. CEO øker sin beholdning av aksjer med 150.000 etter opsjonsutøvelsen. Øvrige primærinnsidere ansatt i selskapet, øker også sin netto beholdning av aksjer etter transaksjonen. Totalt eier primærinnsidere ansatt i selskapet og CEO 1.221.568 aksjer etter kapitalutvidelsen, tilsvarende 3,7 % av aksjene i selskapet. Oversikt over primærinnsideres erverv og salg av aksjer fremkommer nedenfor: Navn Kjøpt Solgt Aksjer Opsj. CEO Svenn-Tore Larsen 400.000 250.000 725.000 0 Svein-Egil Nielsen 58.876 40.000 35.621 0 Trond Sæther 58.876 37.500 114.414 0 Bertel-Eivind Flaten 58.876 58.876 200.400 0 Tor Helmersen 58.876 48.876 20.000 0 Øystein Moldsvor 44.633 14.000 30.633 0 Geir Langeland 34.000 34.000 28.000 0 Ebbe Rømcke 32.131 26.131 9.500 0 Torstein Nesje 23.988 18.988 18.000 0 Alf Helge Omre 22.223 15.359 40.000 0 OPERA - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-02-22 07:40:37 On Tuesday February 21, 2006, after the closure of the stock market, the following primary insiders in Opera Software ASA sold shares in the Company: Sanner Industrier AS has sold 350,000 shares at NOK 22.50. After the transaction, Sanner Industrier AS owns 1,049,300 shares. Chief Operating Officer of Opera Software ASA, Christian Jebsen and his family owns 83.4% of Sanner Industrier AS. Jebsen holds 500,000 options in the company. Rolf Assev, Chief Commercial Officer, has sold 500,000 shares at NOK 22.50. After the transaction, Rolf Assev owns 79,820 shares in the Company. Assev and his family owns 2.8% of Amadeus Invest AS, which owns 20,400,755 shares in Opera. Assev holds 500,000 options in the company. Christen Krogh, Vice President Engineering, has sold 137,000 shares at NOK 22.50. After the transaction, Christen Krogh owns 725 shares. Krogh holds 525,000 options in the company. Michael Tetzschner, member of the Board of Directors, has sold 25,000 shares at NOK 22.50. After the transaction, Michael Tetzschner holds 50,000 options in the company. BLU - MELDEPLIKTIG HANDEL I BLUEWATER INSURANCE 2006-02-22 07:50:41 Meldepliktig handel i Bluewater Insurance for nærtstående til primærinnsider Stig Grimsgaard Andresen Grieg Athena AS, hvor Elisabeth Grieg (ektefelle til Stig Grimsgaard Andersen) er del-eier og styreleder, har 21.02.06 solgt 80.000 stk BLU til kurs 47,00. Etter salget eier Grieg Athena AS 129.060 stk. BLU Grieg Shipping II AS, hvor Elisabeth Grieg (ektefelle til Stig Grimsgaard Andersen) er del-eier, har 21.02.06 solgt 80.000 stk BLU til kurs 47,00. Etter salget eier Grieg Shipping II AS 94.210 stk. BLU. ORK - MELDEPLIKTIG HANDEL - OPSJONER 2006-02-22 08:28:54 Dato: 22. februar 2006 Orkla innløste 21. februar 23.666 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram for ledere, henholdsvis 5.000 til innløsningskurs 130,00 kroner og 18.666 til innløsningskurs 136,00 kroner. Samlet utstedte opsjoner etter dette er 1.476.075. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 420.500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen. Etter denne transaksjonen eier Orkla 1.895.274 egne aksjer. PRO - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-22 08:32:17 Rosenlund ASA har den 21.02.2006 solgt 40.000 aksjer til kurs 109,-. Rosenlund ASAs beholdning inkludert termin er etter dette 500.000 aksjer i Profdoc ASA. Gunnar Eiklid Invest AS beholdning inkludert termin er 50.000 aksjer i Profdoc ASA. Jon Bjørtuft er styreformann i Profdoc ASA og Rosenlund ASA og styremedlem i Gunnar Eiklid Invest AS. AKASA - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-22 09:43:52 Hallvard Muri, konsernsjef i Aker Material Handling AS, har i dag, 22. februar, kjøpt 4.700 aksjer i Aker American Shipping ASA til snittkurs 114,00. Ny beholdning er 9.700 aksjer. PGS - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-22 13:13:49 Styreformann Jens Ulltveit-Moe i PGS har onsdag 22. februar kjøpt 50.000 aksjer i PGS, gjennom sitt selskap Agra AS. Aksjene er kjøpt på kurs 264,70 NOK. Umoe Gruppen eier etter kjøpet 3.087.332 aksjer i PGS, tilsvarende 5,15%. TAT - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-22 13:28:32 Styret i TANDBERG Television ASA har vedtatt å benytte fullmakt gitt på generalforsamling 28. april 2004 til å utstede 1 261 950 aksjer pålydende NOK 2, til ansatte i selskapet i henhold til vilkårene i selskapets aksjeopsjonsprogram. Følgende primærinnsidere har i dag tegnet seg i denne emisjonen: Antall aksjer: Ny beh. aksjer: Eric Cooney 130 000 255 000 Reginald Bradford 100 000 211 164 Fraser Park 75 000 75 000 Oran Cassem 75 000 84 069 Eric Baron 25 000 31 366 Helen Karlsen 8 000 12 052 Chris Johnsen 8 000 8 000 Karen Woodford 4 000 4 000 Aksjene er tegnet til en kurs NOK 54,75. Primærinnsidere vil måtte selge aksjer for å dekke kostpris pluss skatt. Oslo, 22. februar 2006 TOM - TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER 2006-02-23 07:33:10 Tomra Systems ASA har i dag kjøpt 305.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 54,19 over børs. Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 4.913.000. Asker, 22. februar 2006 Tomra Systems ASA ORK - MELDEPLIKTIG HANDEL - OPSJONER 2006-02-23 08:53:18 Dato: 23. februar 2006 Orkla har utstedt 183.000 opsjoner under sitt opsjonsprogram til ledere og nøkkelpersoner. Opsjonene har løpetid frem til 15.12.2011, og kan utøves fra og med dagen etter offentliggjørelse av Orklas årsresultat for 2008 (februar 2009). Strikekurs er 280,50. Mottagere har mottatt løfte om tilsvarende tildeling til 110 % av børskurs på tildelingsdato om ca et år hvis de sitter i uoppsagt stilling. Tildelingen omfatter følgende primærinnsidere: Antall / Beholdning av opsjoner og/eller kontantbonus etter tildeling / Beholdning av orkla aksjer Geir Aarseth 3000/ 9000/ 4300 Fridthjof Røer 3000/ 9000/ 200 Ole Kristian Lunde 3000/ 9000/ 490 Tor Aamot 4000/ 10000/ 8000 Frode S. Marthinsen 5000/ 27000/ 0 Karl Otto Tveter 4000/ 10000/ 2500 Pål Eikeland 4000/ 14000/ 0 Samlet utstedte opsjoner etter dette er 1.659.075. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 386.500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen. Orkla eier 1.895.274 egne aksjer. NUT - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-02-23 10:00:06 Haakon Ambjørndalen, CFO in Nutri Pharma ASA, has today purchased 50.000 NUT shares at an average price of NOK 3,20 per share at the Oslo Stock Exchange. After this transaction Haakon Ambjørndalen holds 204.000 shares in Nutri Pharma ASA. Oslo, 23 February 2006 Nutri Pharma ASA EXPERT - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-02-23 16:20:31 Konsernsjef Trygve Holtskog har i dag solgt 30 000 aksjer mens finansdirektør Astrid Kårstad har utøvd 30 000 opsjoner og solgt 27 000 aksjer. Aksjene ble solgt til en gjennomsnittskurs på NOK 80,6246 per aksje. Konsernsjef Trygve Holtskog har i dag solgt 30 000 aksjer til en gjennomsnittspris på 80,6246 per aksje. Ny beholdning er 739 aksjer og 200 000 opsjoner. Finansdirektør Astrid Kårstad har i dag utøvd 30 000 opsjoner til kurs NOK 45,30 per aksje og solgt 27 000 aksjer til en gjennomsnittspris på 80,6246 per aksje. Ny beholdning er 7 652 aksjer og 30 000 opsjoner. I forbindelse med opsjonsutøvelsen overføres 30 000 aksjer fra Expert ASAs beholdning av egne aksjer. Ny beholdning av egne aksjer er 511 463 aksjer.

Nyheter
Børs