Yara skuffer

Yara tjente 791 millioner kroner i 4. kvartal, og kom dermed inn godt under forventning.

Børs

Yara melder om et resultat før skatt i 4. kvartal 2005 på 791 millioner kroner, ned fra 1.490 millioner kroner i samme periode året før. Resultatet før skatt var ventet inn på 862 millioner ifølge TDN Finans.Driftsinntektene steg fra 11.305 til 12.431 millioner kroner, mens driftsresultatet falt fra 914 til 651 millioner kroner. EBITDA slanket seg fra 1.565 til 1.379 millioner kroner, men for 2005 som helhet passerte den én milliard dollar, for første gang.Selskapet forklarer resultatnedgangen med økte energikostnader og urealiserte valutatap knyttet til finansieringen i dollar. Samtidig kommer det frem at Yara har forbedret sin markedsposisjon i Europa og Nord-Amerika og tatt grep for å rasjonalisere sin gjødselvirksomhet i Sør-Afrika.- Gjødselprisene forble sterke gjennom kvartalet, men marginene var lavere enn rekordnivået i 2004 som følge av økende energipriser. Dette har ført til flere fabrikkstengninger blant Yaras konkurrenter, særlig i Nord-Amerika, Storbritannia og Øst-Europa hvor Yara ikke har produksjon, sier konsernsjef Thorleif Enger i en kommentar til tallene.

Nyheter
Børs