Anbefaler tre aksjer

Analytiker rykker ut med kjøpsanbefaling etter å ha snakket med selskapets finansdirektør.

Børs

I dagens rapport fra Orion Securities omtales følgende tre aksjer som dagens case:

  • Vi snakket fredag med nyansatt finansdirektør i Tandberg Data (9,67) for å få en statusrapport, og kort oppsummert ser vi ingen grunn til å revidere våre estimater etter denne samtalen. Vi vil komme tilbake til aksjen med en mer detaljert oppdatering så snart vi har hatt møte med ledelsen. Det ligger imidlertid i kortene at vi vil konkludere med sterkt kjøp og et 6-måneders kursmål på minst 14.Vi snakket fredag med nyansatt finansdirektør i Tandberg Data (9,67) for å få en statusrapport, og kort oppsummert ser vi ingen grunn til å revidere våre estimater etter denne samtalen. Vi vil komme tilbake til aksjen med en mer detaljert oppdatering så snart vi har hatt møte med ledelsen. Det ligger imidlertid i kortene at vi vil konkludere med sterkt kjøp og et 6-måneders kursmål på minst 14.
  • Vi snakket også med finansdirektør i Tandberg Storage (5,55) fredag. Han så ingen grunn til å revurdere de signaler han gav på forrige møte tidligere i vinter og som ligger til grunn for vår kjøpsanbefaling med kursmål 7,50.Vi snakket også med finansdirektør i Tandberg Storage (5,55) fredag. Han så ingen grunn til å revurdere de signaler han gav på forrige møte tidligere i vinter og som ligger til grunn for vår kjøpsanbefaling med kursmål 7,50.
  • Corrocean (4,28) har gode forutsetninger for å bli en børsvinner i år. Etter hvert som flere og flere felt blir utbygd, vil ordrene strømme inn til dette sensykliske selskapet innen oljeservicebransjen. Med en åpen eierstruktur i en bransje i konsolidering er dessuten papiret en klar oppkjøpskandidat. Sterkt kjøp anbefales.Corrocean (4,28) har gode forutsetninger for å bli en børsvinner i år. Etter hvert som flere og flere felt blir utbygd, vil ordrene strømme inn til dette sensykliske selskapet innen oljeservicebransjen. Med en åpen eierstruktur i en bransje i konsolidering er dessuten papiret en klar oppkjøpskandidat. Sterkt kjøp anbefales.

Nyheter
Næringsliv