DnB NOR Markets hever sin vurdering av Yara-aksjen fra hold til kjøp, ifølge dagens rapport.- leverte i tråd med forventningene, og vi fikk en bekreftelse på at den fallende trenden innen nedstrøms har snudd. Samtidig var utviklingen oppstrøms noe skuffende. Trusselen om kapasitetsøkninger ser ut til å jevne seg ut over perioden 2006 og 2007. Vi har oppjustert forventet inntjening per aksje med 7-15 prosent for perioden 2006-2008, skriver meglerhuset.Kursmål på tre måneders sikt heves fra 98 til 108 kroner aksjen. Kl. 10.27 ble Yara omsatt for 101,75 kroner, opp 1,75 prosent.