Bedre investeringsmulighet på Oslo Børs

Endringer i OBX-indeksen gir bedre investeringsmuligheter, mener Oslo Børs

Børs

Oslo Børs opplyser i en melding at man gjennomfører store endringer i OBX-indeksen med virkning fra i morgen. De viktigste endringene er at indeksen splittes i fire (reduseres til en fjerdedel av indeksens verdi) og gjøres om til en ren avkastningsindeks. I tillegg gjennomføres det kraftige avgiftsreduksjoner. Målet er å gjøre det enklere og rimeligere for investorene å handle i derivater. Oslo Børs opplyser i en melding at man gjennomfører store endringer i OBX-indeksen med virkning fra i morgen. De viktigste endringene er at indeksen splittes i fire (reduseres til en fjerdedel av indeksens verdi) og gjøres om til en ren avkastningsindeks. I tillegg gjennomføres det kraftige avgiftsreduksjoner. Målet er å gjøre det enklere og rimeligere for investorene å handle i derivater. OBX-indeksen består normalt av de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs, og er en handlebar indeks i derivatmarkedet. Endringene som nå gjennomføres kommer etter ønske fra markedsaktørene.Til nå har OBX-indeksen kun blitt justert for den andel av utbytte fra selskapene som overstiger fem prosent av aksjekursen. Uforutsigbar utbyttepolitikk fra enkelte selskaper har i perioder redusert likviditeten i OBX-opsjonene og OBX-terminene, siden dette skaper usikkerhet for market makerne. Fra 21. april vil OBX-indeksen være en ren avkastningsindeks, det vi si at indeksen justeres for utbytte i sin helhet. Dermed fjernes all utbytte-usikkerhet. Indeksens historikk vil også utbyttejusteres fullt ut.Gjennom å splitte indeksen i fire, reduseres både den løpende indeksverdien og indeksens historikk til en fjerdedel. Indeksopsjoner og -terminer med bortfall i mai og juni justeres ved at innløsnings- og futurekurser reduseres til en fjerdedel mens antall kontrakter firedobles.Lavere avgifterI forbindelse med splitten endrer Oslo Børs og NOS handel- og clearing-avgiftene. Avgiften for OBX-opsjoner reduseres med 30 prosent fra én prosent til 0,7 prosent samtidig som minimumsavgiften reduseres fra tre til to kroner. Avgiften for OBX-futures reduseres fra 10 til 2,50 kroner, mens avgiften for svenske OMX-opsjoner også reduseres med 30 prosent fra én prosent til 0,7 prosent.- Splitten av indeksen medfører at eksponering per kontrakt blir betydelig lavere, og vi har stor tro på at dette skal bidra til at også flere privatpersoner oppdager de mange mulighetene disse produktene gir. Utbyttejusteringen gjør det også tryggere for de investorene som ikke følger markedet like tett. Vi tror på at dette, sammen med den kraftige avgiftsreduksjonen, vil bidra til at både profesjonelle aktører og privatpersoner nå finner det mer attraktivt å handle derivater, sier Linus Lönnroth, avdelingsleder for derivater på Oslo Børs.Det norske derivatmarkedet opplever for tiden den største veksten noensinne. Antall omsatte kontrakter økte i første kvartal 2006 med 50 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Nyheter
Børs