Programvare- og konsulentselskapet Camo har planer om børsnotering, skriver DN. Programvare- og konsulentselskapet Camo har planer om børsnotering, skriver DN. - Vi ønsker å få en riktig prising av selskaper, derfor vil vi noteres på Oslo Børs, sier Sverre Stange, største enkeltaksjonær og midlertidig konsernsjef i Camo.Det er planlagt en rettet emisjon på seks millioner kroner i mai. Det er dessuten planer om å gjennomføre en spredningsemisjon i forkant av børsnoteringen.