Engel Holding AS, som i dag har budt 135 kroner pr. Visma-aksje, er basert i Oslo og heleid av fond styrt av HgCapital.HgCapital er et såkalt buy-out og vekstselskap i Europa med fokus på selskaper med en verdi på fra 50 til 350 millioner pund, opplyses det på selskapets nettside. Selskapet forvalter fond til en verdi av 2,5 millarder pund, tilsvarende nær 30 milliarder kroner.Så sent som 1. mars i år hentet selskapet ytterligere 1,4 milliarder euro, tilsvarende 11 milliarder kroner, til sitt nye fond - HgCapital 5.Forvaltningsselskapet opererer hovedsakelig i UK, Irland, Tyskland og Benelux, men med Engel Holding AS, og nå muligens også Visma i porteføljen, er det solid på plass i Norge også. Engel Holding AS er forøvrig så nytt at det ennå ikke er å finne i Brønnøysundregistrene.På nettsiden til HgCapital opplyses det blant annet at det har sikret fullfinansiering av overtagelsen, som er betinget av at det oppnås 90 prosent aksept fra aksjonærene.Midlene vil komme hovedsakelig fra fond under HgCapital, men det er også sikret nødvendige garantier for å kunne fullføre kjøpet fra Citigroup Global Markets Limited, opplyses det i pressemeldingen fra selskapet.HgCapital har valgt Citigroup Global Markets Limited og SEB EnskildaASA som rådgivere, og Linklaters and Arntzen de Besche Advokatfirma AS som juridiske rådgivere i forbindelse med budet, heter det videre.. og dette er