Følgende verdipapirer noteres ex utbytte i dag:
  • Stavanger Aftenblad ASA: 4,65 kronerStavanger Aftenblad ASA: 4,65 kroner
  • Sparebanken Øst: 10 kronerSparebanken Øst: 10 kroner
  • Norske Skog: 5,50 kronerNorske Skog: 5,50 kroner