EDB åpner for emisjon

EDB Business Partner ønsker å fornye emisjonsfullmakt.

Børs

EDB Business Partner ber den kommende generalforsamlingen 10. mai om en fornyet emisjonsfullmakt på inntil 9,1 millioner aksjer. En slik fullmakt er hensiktsmessig med tanke på mulig overtakelse av andre virksomheter, mener selskapet.EDB Business Partner ber den kommende generalforsamlingen 10. mai om en fornyet emisjonsfullmakt på inntil 9,1 millioner aksjer. En slik fullmakt er hensiktsmessig med tanke på mulig overtakelse av andre virksomheter, mener selskapet.

Nyheter
Teknologi