EDB Business Partner ber den kommende generalforsamlingen 10. mai om en fornyet emisjonsfullmakt på inntil 9,1 millioner aksjer. En slik fullmakt er hensiktsmessig med tanke på mulig overtakelse av andre virksomheter, mener selskapet.EDB Business Partner ber den kommende generalforsamlingen 10. mai om en fornyet emisjonsfullmakt på inntil 9,1 millioner aksjer. En slik fullmakt er hensiktsmessig med tanke på mulig overtakelse av andre virksomheter, mener selskapet.