Per Boasson har i dag 18. april, på egne vegne og på vegne av P-Invest AS og Ventor AS som eies av ham, inngått avtale om forhåndsaksept (`Irrevocable Undertaking`) av det frivillige tilbudet om å erverve alle aksjene i Visma ASA som er fremsatt av Engel Holding AS.Budet fra Engel Holding er på 135 kroner pr. aksje. Det priser selskapet til rundt 4,3 milliarder kroner.Forhåndsaksepten gjelder til sammen 3.078.698 aksjer, som utgjør 9,62 % av aksjene i Visma ASA, og omfatter alle Boasson og nærståendes aksjer og rettigheter til aksjer i selskapet.Ifølge Reuters har Engel Holding aksept for 41,3 prosent av aksjene. Bak Engel Holding finner vi en privat equity-gruppering.