Fester grepet om Visma

Visma-aksjonæren AKO Capital selger aksjene sine til Engel Holding.

Børs

Visma-aksjonæren AKO Capital har takket ja til budet fra Engel Holding AS på 135 kroner aksjen. AKO Capital hadde en eierandel på 7,08 prosent. Visma-aksjonæren AKO Capital har takket ja til budet fra Engel Holding AS på 135 kroner aksjen. AKO Capital hadde en eierandel på 7,08 prosent. Visma-aksjen ble sist omsatt for 134,50 kroner.

Nyheter
Teknologi