Søkemotorselskapet Intellisearch, som tilbyr søkemotorer for mellomstore og store bedrifter, har gjennomført en rettet emisjon på 7,5 millioner kroner mot nye og eksisterende aksjonærer. Det skjedde til en emisjonskurs på 0,75 kroner, hvilket priset selskapet til 32 millioner kroner. Søkemotorselskapet Intellisearch, som tilbyr søkemotorer for mellomstore og store bedrifter, har gjennomført en rettet emisjon på 7,5 millioner kroner mot nye og eksisterende aksjonærer. Det skjedde til en emisjonskurs på 0,75 kroner, hvilket priset selskapet til 32 millioner kroner. Kapitalen skal brukes til ekspansjon i Norden.- 2005 markerte et taktskifte for Intellisearch, og vi har nå bygget en posisjon mot mellomstore og store bedrifter i bedriftssøkemotormarkedet (Enteprise Search) hvor det er liten konkurranse og mange attraktive kunder. Kapitalen som selskapet blir tilført skal underbygge videre vekst, i første rekke gjennom nyansettelser innenfor salg i Norden. Selskapet regner med å doble antall ansatte i 2006 sier administrerende direktør Harald Jellum i Intellisearch.Totalt gir emisjonen Intellisearch 19 nye aksjonærer. Selskapets største eier, Start-fondet ved Convexa Capital III, tegnet seg for en tredjedel av emisjonsbeløpet på 7,5 millioner kroner. Convexa har etter dette en eierandel på 25,97 prosent.