Acergy (tidligere Stolt Offshore) la frem tall onsdag før påske. DnB Nor Markets slår fast at EBITDA-marginen kom inn noe bedre enn ventet når man justerer for engangseffekter. Acergy (tidligere Stolt Offshore) la frem tall onsdag før påske. DnB Nor Markets slår fast at EBITDA-marginen kom inn noe bedre enn ventet når man justerer for engangseffekter. Ledelsen i selskapet signaliserer også at deler av kontantstrømmen kan bli benyttet til dividende eller tilbakekjøp av aksjer.Meglerhuset anbefaler kjøp av aksjen. Tre måneders kursmål heves fra 105 til 120 kroner.Også hever kursmålet på Acergy. Acergy-aksjen stiger 4,6 prosent til 103,25 kroner.