En sterk oljepris bidrar i dag til solid kursoppgang på Oslo Børs. Ved lunsjtider har hovedindeksen lagt på seg 1,67 prosent og står dermed i 405,56 poeng. Store oljeselskaper som Statoil og Norsk Hydro kan vise til kursoppganger på henholdsvis 3,08 prosent og 3,49 prosent.Vinneren av enkeltaksjene er Tandberg som har gått opp 8,40 prosent. Det er også en god dag for aksjonærene i GGS som ser verdien øke 6,36 prosent. GGS opplyser at selskapet har mottatt en ordre for deler av sitt Vest Florida-program. Ordren har en verdi på to millioner dollar, noe som tilsvarer rundt 13 millioner kroner. Styreformann Morten Andersen i GGS opplyser at det er stor interesse for Vest Florida-undersøkelsen.Verst går det med Frontline som er ned 5,80 prosent. John Fredriksen-rederiet Golden Ocean Group selger "Lake Sequoia" for 31,6 millioner dollar, noe som tilsvarer 205 millioner kroner. Regnskapsmessig medfører transaksjonen et tap på rundt ni millioner dollar. Verdien på Golden Ocean faller i dag 3,01 prosent.Ifølge en aksjonæroversikt fra Fast Search & Transfer datert 18. april har Tore Aksel Voldberg i løpet av den siste uken redusert sin beholdning i selskapet med 1.640.000 aksjer. Investoren sitter nå på 7.700.000 aksjer, noe som tilsvarer 2,16 prosent. I dag har det også blitt kjent at Fast har kjøpt opp teknologiselskapet Corporate Radar for åtte millioner dollar. Betalingen vil skje i form av aksjer og kontanter. Videre vil Fast måtte betale opp til fire millioner dollar dersom Corporate Radar innfrir visse omsetnings- og fortjenestemål. Fast-aksjen faller i dag 1,72 prosent.. på HegnarOnlineHer finner du . finner du her..Slik går det på .Slik gikk det på Her finner du / på NYSE./ på Nasdaq.De og . fra handelen.Her kan du se hvordan det går med aksjer.