IT-selskapet ContextVision fikk et resultat før skatt på 2,6 millioner svenske kroner i første kvartal i år, mot 0,6 million kroner året før.Driftsresultatet steg fra 1,0 million kroner i fjor til 2,4 millioner kroner i år.Selskapet bokførte inntekter på 13,1 millioner svenske kroner i kvartalet, noe som tilsvarer en oppgang på 59 prosent i forhold til første kvartal 2005.Her finner du hele