Ifølge dokumenter sendt til Brønnøysundregistrene er Opticom-toppene Thomas Fussell og Robert Keith blitt samboere i London. 16. januar ble imidlertid Fussell registrert på australsk adresse i Brønnøysundregistrene. Ifølge dokumenter sendt til Brønnøysundregistrene er Opticom-toppene Thomas Fussell og Robert Keith blitt samboere i London. 16. januar ble imidlertid Fussell registrert på australsk adresse i Brønnøysundregistrene. Et av de andre styremedlemmene, Ralph Carballal, er bosatt i USA, mens Keith bor i England. Det betyr at to av tre styremedlemmer i Opticom er bosatt utenfor Norge og EØS-området. Det er i strid med bestemmelsene i allmennaksjeloven. Minst halvparten av medlemmene i et styre må være fra Norge eller EØS-området.Ifølge DN ble Fussells adresse én uke senere endret til Charles Street 20 i London. Keith bor i samme bygård.- Vi forutsetter at det er bostedsadressen som er oppgitt, sier underdirektør Sverre Hovland ved Brønnøysundregistrene til avisen.På spårsmål om det har noe å si hvis vedkommende oppgir en annen adresse enn den reelle bostedsadressen, svarer underdirektøren:- I så tilfelle tilfredsstiller ikke styret de krav som allmennaksjeloven stiller.