Meldepliktige handler i perioden fom. 12/04/2006 tom. 20/04/2006: PBGN - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-04-18 07:36:09 MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE Changes in the primary insider`s share ownership, for the month of March as a result of routine monthly purchases made under the Corporation`s Employee Share Ownership Plan are as follows: John D. Wright, President & CEO Monthly purchases of 119.696, resulting in new holdings of 3,504,512 common shares*; also holds 400,000 stock options and 79,000 deferred common shares Chris J. Bloomer, Vice President Heavy Oil & CFO Monthly purchases of 116.371, resulting in new holdings of 87,573 common shares*; also holds 287,500 stock options and 2,000 deferred common shares Steven J. Benedetti, Vice President Latin America Monthly purchases of 101.254, resulting in new holdings of 10,652 common shares*; also holds 159,500 stock options Rene J. LaPrade, Vice President Operations Monthly purchases of 65.833, resulting in new holdings of 3,683 common shares*; also holds 5,500 stock options and 1,500 deferred common shares Richard J. Press, Vice President Land & Contracts Monthly purchases of 93.097, resulting in new holdings of 9,494 common shares*; also holds 126,250 stock options and 500 deferred common shares Doreen M. Scheidt, Corporate Controller Monthly purchases of 89.772, resulting in new holdings of 3,170 common shares*; also holds 80,000 stock options and 500 deferred common shares Corey C. Ruttan, Director of Corporate Finance & Investor Relations Monthly purchases of 96.421, resulting in new holdings of 272,301 common shares* (New holdings include shares owned by close associates); also holds 200,000 stock options and 1,500 deferred common shares Tannya Morales, Director of Finance & Administration Monthly purchases of 64.128, resulting in new holdings of 5,648 common shares*; also holds 95,000 stock options Mark Holliday, Country Manager Monthly purchases of 100.242, resulting in new holdings of 13,608 common shares*; also holds 150,000 stock options *Each of the above noted purchases were at a price of $14.0982/share. PBG - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-04-18 07:36:26 MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE Changes in the primary insider`s share ownership, for the month of March as a result of routine monthly purchases made under the Corporation`s Employee Share Ownership Plan are as follows: John D. Wright, President & CEO Monthly purchases of 119.696, resulting in new holdings of 3,504,512 common shares*; also holds 400,000 stock options and 79,000 deferred common shares Chris J. Bloomer, Vice President Heavy Oil & CFO Monthly purchases of 116.371, resulting in new holdings of 87,573 common shares*; also holds 287,500 stock options and 2,000 deferred common shares Steven J. Benedetti, Vice President Latin America Monthly purchases of 101.254, resulting in new holdings of 10,652 common shares*; also holds 159,500 stock options Rene J. LaPrade, Vice President Operations Monthly purchases of 65.833, resulting in new holdings of 3,683 common shares*; also holds 5,500 stock options and 1,500 deferred common shares Richard J. Press, Vice President Land & Contracts Monthly purchases of 93.097, resulting in new holdings of 9,494 common shares*; also holds 126,250 stock options and 500 deferred common shares Doreen M. Scheidt, Corporate Controller Monthly purchases of 89.772, resulting in new holdings of 3,170 common shares*; also holds 80,000 stock options and 500 deferred common shares Corey C. Ruttan, Director of Corporate Finance & Investor Relations Monthly purchases of 96.421, resulting in new holdings of 272,301 common shares* (New holdings include shares owned by close associates); also holds 200,000 stock options and 1,500 deferred common shares Tannya Morales, Director of Finance & Administration Monthly purchases of 64.128, resulting in new holdings of 5,648 common shares*; also holds 95,000 stock options Mark Holliday, Country Manager Monthly purchases of 100.242, resulting in new holdings of 13,608 common shares*; also holds 150,000 stock options *Each of the above noted purchases were at a price of $14.0982/share. SBX - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-04-18 12:03:05 Frans Didrik Malmros has today, 18.04.2006, purchased 5.000 shares in SeaBird Exploration Ltd. at a price NOK 27,70 pr. share. SBX - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE CORR.* 2006-04-18 12:30:08 Frans Didrik Malmros has today, 18.04.2006, purchased 5.000 shares in SeaBird Exploration Ltd. at a price NOK 27,70 pr. share. *Holding after the transaction is 5.000 shares. PRO - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-04-19 07:44:48 Rosenlund ASA har den 18.04.2006 kjøpt 4.000 aksjer til kurs 136,75. Rosenlund ASAs beholdning inkludert termin er etter dette 595.000 aksjer i Profdoc ASA. Jon Bjørtuft er styreformann i Profdoc ASA og Rosenlund ASA. SRI - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-04-19 07:47:06 Snr. Vice President Chartering, Kenneth Ross has on the 18th April 2006 sold 5,500 shares in Star Reefers Inc. at an average price of NOK 143.73 per share. Total holding of shares after the sale is 4500 shares. STL - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-04-19 08:40:40 På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DnBNOR 18. april 2006 kjøpt 100 700 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram. Aksjene er kjøpt til kurs 202,50 kroner. Før viderefordeling til ansatte har Aksjespareprogrammet 985 949 aksjer. Ved børsnoteringen i 2001 ble det opprettet 25 millioner aksjer for bruk i bonusprogram rettet mot mindre aksjonærer. Den ubenyttede resterende aksjeposten er per 19. april 2006 på 23 441 885, og står oppført i aksjeregisteret som Statoils egne aksjer, men kan ikke disponeres av selskapet uten at det er gitt en godkjenning av generalforsamlingen. AKER - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-04-19 08:47:00 Yngve Myhre, konsernsjef i Aker Seafoods ASA, har overført følgende aksjeposter fra seg personlig til sitt heleide selskap Rosøy AS: 9000 Aker ASA A-aksjer 4200 Aker Seafoods ASA aksjer Aksjene ble overført til verdi basert på sluttkurs 18.04.06, Aker ASA A aksjer til kroner 352,50 og Aker Seafoods ASA aksjer til kroner 40,50. Ny beholdning er 9000 Aker ASA A aksjer og 4200 Aker Seafoods aksjer. Yngve Myhres direkte og indirekte eierskap i selskapene blir uendret. AKS - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-04-19 08:47:20 Yngve Myhre, konsernsjef i Aker Seafoods ASA, har overført følgende aksjeposter fra seg personlig til sitt heleide selskap Rosøy AS: 9000 Aker ASA A-aksjer 4200 Aker Seafoods ASA aksjer Aksjene ble overført til verdi basert på sluttkurs 18.04.06, Aker ASA A aksjer til kroner 352,50 og Aker Seafoods ASA aksjer til kroner 40,50. Ny beholdning er 9000 Aker ASA A aksjer og 4200 Aker Seafoods aksjer. Yngve Myhres direkte og indirekte eierskap i selskapene blir uendret. NOV - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-04-19 13:02:11 Norsk Vekst ASA har kjøpt egne obligasjoner for pålydende NOK 493.000 mot oppgjør i 16,433 aksjer i Norsk Vekst ASA. Obligasjonene vil bli innfridd. Norsk Vekst ASA eier etter dette 164 634 egne aksjer. SNI - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-04-20 08:33:16 On April 19, 2006, primary insider Otto Fritzner, CEO of Stolt-Nielsen Transportation Group, has exercised options to acquire a total of 17,150 Common Shares at a volume weighted average price of USD 8.51 per share. On April 19, 2006, Mr. Otto Fritzner also sold 24,350 shares at NOK 179.06 per share. After this transaction Mr. Fritzner holds 0 shares and 58,550 options of which 12,000 are vested. GOGL - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-04-20 08:51:57 Hemen Holding Ltd., a company indirectly controlled by John Fredriksen, has on 19 April 2006 acquired 5 million shares in Golden Ocean Group Limited through market purchases at an average price of NOK 2,98 per shares. Hemen Holding Ltd. holds after this 97,937,159 million shares equal to 39.67 % of the total outstanding share capital in Golden Ocean Group Limited. Hemen Holding Ltd. April 20th 2006 Limassol, Cyprus PRO - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-04-20 08:54:21 Rosenlund ASA har den 19.04.2006 kjøpt 5.000 aksjer til kurs 135,92. Rosenlund ASAs beholdning inkludert termin er etter dette 600.000 aksjer i Profdoc ASA. Jon Bjørtuft er styreformann i Profdoc ASA og Rosenlund ASA. SBX - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-04-20 09:04:42 Manoj Agarwala has on the 19th April 2006 purchased 9,000 shares in Seabird Exploration Ltd. at a price of NOK 26,40 per share. Total holding of shares after the sale is 11.000 shares. HRG - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-04-20 09:47:15 Primærinnsider Jan Kildal har 19. april solgt 10.000 aksjer i Hurtigruten Group ASA fra selskapet JAKE, som kontrolleres av Jan Kildal, til omsetningskurs kr 73,00. JAKE eier etter handelen 9.850 aksjer i Hurtigruten Group ASA. VVL - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-04-20 13:41:50 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA har i dag den 20. april 2006 selt 3 eigne aksjar til ein kurs a kr. 2.575,-. Etter denne transaksjonen eig banken 107 eigne aksjar. ACY - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-04-20 15:09:03 Dato for handel: 21. april 2006 Selskap: Acergy SA (ticker ACY) James Frithjof Skouverøe er styremedlem og primærinnsider i Acergy SA. Under forvaltningsoppdrag Skouverøe har satt ut til Pareto Forvaltning AS, har Skouverøe til idag vært eier av 11000 aksjer i eget navn og 7500 aksjer i Viking forretningsutvikling AS (Viking er et selskap Skouverøe eier). I tillegg er Skouverøe eier av 6000 Acergy aksjer utenom oppdrag hos Pareto. Total beholdning mellom Skouverøe privat og Viking har til idag således vært 24500. Skouverøe har idag solgt 2500 av Acergy aksjene under Pareto forvaltnings oppdrag for ham. Aksjene er solgt til kr. 107 per aksje. Ny beholdning etter dette er 22000 hvorav 14500 aksjer i eget navn og 7500 i Viking forretningsutvikling AS. I tillegg har Skouverøe 29400 aksjeopsjoner. Salget av Acergy aksjene er gjort fordi Skouverøe tar ut kr. 6 mill. fra forvaltningsoppdraget hos Pareto for å finansiere andre investeringer. Det er totalbeløpets størrelse og fordelingen under Paretos forvaltningsoppdrag som dikterer salget av Acergy aksjene.