Lerøy Seafood Group ASA (LSG) har 23. april 2006 inngått avtale med aksjonærene i Fossen AS som innebærer at LSG overtar samtlige aksjer i Fossen AS. Vederlaget for aksjene er 230 millioner kroner.Fossen-konsernets netto rentebærende gjeld var per 31.03.06 rundt 77 millioner kroner. Konsernet hadde i 2005 et resultat før skatt på rundt 18 millioner kroner. Det forventes et vesentlig bedre resultat i år 2006.Fossen konsernet er et sjømatselskap som driver oppdrett av ørret, produksjon av settefisk samt videreforedling av ørret og laks.