Medi-Stim har i lengre tid arbeidet med å utvikle en autoklaverbar probe. En autoklave steriliserer kirurgisk utstyr ved hjelp av damp med høyt trykk og høy temperatur. Medi-Stim har i lengre tid arbeidet med å utvikle en autoklaverbar probe. En autoklave steriliserer kirurgisk utstyr ved hjelp av damp med høyt trykk og høy temperatur. Medi-Stims autoklaverbare prober får nå en begrenset lansering i England, Frankrike og Benelux-landene. Valg av markeder for introduksjonen skyldes at alternative steriliseringsmetoder er begrenset i disse markedene. Medi-Stim har gode forhåpninger til at den nye proben vil dekke et viktig behov i markedet, heter det i en børsmelding.Kostnaden for sykehusene ved å benytte autoklaverbare prober forblir omtrent uendret, samtidig som det vil øke inntektene til Medi-Stim. Dette skyldes at kostnaden ved sterilisering blir lavere og enklere, mens probe prisen til kunden øker.