Ratingselskapet Moody`s har nedgradert kredittratingen til Norske Skog til Ba1 fra Baa3, mens Outlook endres til Stable fra tidligere Negative, opplyser selskapet. Ratingselskapet Moody`s har nedgradert kredittratingen til Norske Skog til Ba1 fra Baa3, mens Outlook endres til Stable fra tidligere Negative, opplyser selskapet. Ifølge Moody`s pressemelding skjer endringen som følge av svak inntjening i selskapet, et prisbilde ut 2007 som ikke forventes å forbedre gjeldsrelaterte nøkkeltall i tilstrekkelig grad, samt kostnadsøkninger som følge av økte energipriser.Denne endringen konkluderer den vurderingen for mulig nedgradering som Moody`s initierte den 28. februar i år.Endringen har ifølge selskapet ingen konsekvenser for rentekostnadene på Norske Skogs eksisterende langsiktige gjeld eller kredittfasiliteter.