NEMI om bud

NEMI-styret fraråder ikke å akseptere budet fra TM. Samtidig lettes det på resultatsløret.

Børs

Styret i NEMI Forsikring vil ifølge en børsmelding ikke fraråde å akseptere budet fra TM på 62,50 kroner per aksje, men mener prisen ikke i tilstrekkelig grad reflekterer selskapets verdipotensial. Styret i NEMI Forsikring vil ifølge en børsmelding ikke fraråde å akseptere budet fra TM på 62,50 kroner per aksje, men mener prisen ikke i tilstrekkelig grad reflekterer selskapets verdipotensial. I forbindelse med tilbudet på NEMI er det utviklet en premie og resultatprognose for første kvartal 2006 for at aksjonærene skal ha et best mulig grunnlag for å vurdere tilbudet.Brutto forfalt premie har i første kvartal økt til 355 millioner kroner, en vekst på 29 prosent i forhold til tilsvarende periode i 2005. Det er en spesiell sterk vekst innen næringsliv med 77 prosent, en vekst innen sjøforsikring med 62 prosent og innen transportforsikring med 245 prosent.Selskapet vil offentliggjøre resultatene for første kvartal i månedsskiftet april/mai. Slik styret ser skadeutviklingen i første kvartal, antydes et resultat for første kvartal på rundt 26 millioner kroner.

Nyheter
Børs