Nera selger virksomhet

Amerikansk selskap betaler 16 millioner kroner for Nera-virksomhet

Børs

Nera og STM Group, USA har inngått avtale om at STM overtar Neras DVB-RCS virksomhet. Overdragelsessummen er på 2,5 millioner dollar, om lag 16 millioner kroner. Nera og STM Group, USA har inngått avtale om at STM overtar Neras DVB-RCS virksomhet. Overdragelsessummen er på 2,5 millioner dollar, om lag 16 millioner kroner. Nera vil komme tilbake til endelig vurdering av de regnskapsmessige effekter knyttet til transaksjonen i forbindelse med fremleggelse av regnskapet for første kvartal 2006.Overdragelsen omfatter DVB-RCS produktene i Nera Satlink og alle rettigheter og pågående utvikling knyttet til disse. I tillegg overtar STM varelager, leverandøravtaler, kundeportefølje og 15 nøkkelpersoner. STM planlegger å fortsette virksomheten i Norge med utgangspunkt i disse ressursene.

Nyheter
Teknologi