Norske Skog-topp varsler hestekur

Styreleder Lars Wilhelm Grøholt varsler en solid hestekur for å gjenerobre lønnsomheten i Norske Skog.

Børs

Ingen mild medisin, men snarere en solid hestekur, er det styreleder Lars Wilhelm Grøholt foreskiver for å gjenerobre lønnsomheten i Norske Skog. Kravet er en avkastning på kapitalen på 11 prosent. I 2005 er avkastningen 2,8 prosent, skriver selskapet i en melding. Ingen mild medisin, men snarere en solid hestekur, er det styreleder Lars Wilhelm Grøholt foreskiver for å gjenerobre lønnsomheten i Norske Skog. Kravet er en avkastning på kapitalen på 11 prosent. I 2005 er avkastningen 2,8 prosent, skriver selskapet i en melding. - Det må fremvises ytterligere aggressivitet fra selskapet for å bedre lønnsomheten. Takten i restruktureringen av selskapet må økes, sa Grøholt på dagens generalforsamling.Det er spesielt fire områder som skal gis full oppmerksomhet: Gammel og ulønnsom kapasitet må stenges. Selskapets fokus må rettes mot regioner med markedsvekst for avis- og magasinpapir. Produksjonsenhetene må være i verdensklasse kostnadsmessig, enten ved nærhet til markedet, eller ved lokalisering i regioner med spesielle kostnadsfordeler for papirproduksjon. Som et siste punkt understreket styrelederen at Norske Skog må være langt tøffere i arbeidet med å ta ut synergieffekter og trekke fordel av selskapets størrelse og ensidige fokus på trykkpapir.Les hele meldingen her.

Nyheter
Børs