Tyskland-effekten ga Tyskland-effekten ga i 1. kvartal, og Repant kan også melde om fortsatt tysk fremgang. Selskapet signerte nylig en kontrakt om leveranse av ytterligere 200 panteautomater av type Global til en større tysk dagligvarekjede, går det frem av en melding. i 1. kvartal, og Repant kan også melde om fortsatt tysk fremgang. Selskapet signerte nylig en kontrakt om leveranse av ytterligere 200 panteautomater av type Global til en større tysk dagligvarekjede, går det frem av en melding. Levering skal skje i løpet av 3. kvartal 2006.- Den nye kontrakten er et ledd i vår videre vekst generelt og i det tyske markedet spesielt. Unik panteteknologi og et godt forretnings- og markedssamarbeid med Digi gir nok en gang gode resultater for oss, sier adm. dir. Per Kverneland i Repant.Ifølge selskapet er det i Tyskland frittstående automater uten behov for bakromsløsninger som etterspørres. Trykket sies å være høyt.- Innføringen av pant på engangsemballasje er bare måneder unna. Og dagligvarekjedene trenger å få på plass løsninger raskt. Da Global kan trilles rett inn i butikk og tas i bruk, og heller ikke krever noen utvidelse eller ombygging av lokalene, så er dette en veldig kostnadseffektiv løsning for kjedene, sier Kverneland.