Scana Volda AS har mottatt en kontrakt på 26 millioner kroner. Kontrakten omfatter leveranser til rederiet Møkster Safety og omfatter levering av gir, propellere og fjernstyring til to offshore beredskapsfartøy. Båtene skal bygges ved Flekkefjord Slip. Første leveranse skjer andre halvår 2007 og siste leveranse i første halvår 2008, heter det i en børsmelding. Scana Volda AS har mottatt en kontrakt på 26 millioner kroner. Kontrakten omfatter leveranser til rederiet Møkster Safety og omfatter levering av gir, propellere og fjernstyring til to offshore beredskapsfartøy. Båtene skal bygges ved Flekkefjord Slip. Første leveranse skjer andre halvår 2007 og siste leveranse i første halvår 2008, heter det i en børsmelding. Videre har Scana Volda mottatt en kontrakt til en verdi av 14 millioner kroner fra rederiet OTTO Industrial i Singapore. Kontrakter omfatter levering av gir, propellere og fjernstyring til to tankere. Skipene skal bygges ved verftet Batamec i Indonesia. Første leveranse skjer andre halvår 2007 og siste leveranse første halvår 2008.Med dette har Scana Volda hatt en ordreinngang på mer enn 200 kroner hittil i år. Selskapets ordrereserve utgjør nå om lag 440 millioner kroner, opplyses det i meldingen.