Pan Fish kupper Russland?

Russisk lakseimportør frykter at Pan Fish og Marine Harvest skal få full kontroll med det russiske markedet.

Børs

Ifølge DN er de to John Fredriksen-kontrollerte selskapene Pan Fish og Marine Harvest de eneste som nå kan selge fersk laks i Russland. En russisk lakseimportør uttrykker frykt for at selskapene skal få full kontroll med det russiske markedet. Ifølge DN er de to John Fredriksen-kontrollerte selskapene Pan Fish og Marine Harvest de eneste som nå kan selge fersk laks i Russland. En russisk lakseimportør uttrykker frykt for at selskapene skal få full kontroll med det russiske markedet. - Det er betenkelig at Pan Fish nå blir monopolist på salg av fersk fisk til Russland, sier Børge Prytz Larsen, partner i det russiske selskapet Severnaja Kompanija som importerer norsk ørret og laks til Russland.Pan Fish-sjef Atle Eide avviser at man nå får laksemonopol i Russland.- Det er ikke riktig at Pan Fish er monopolist. Det er to selskaper som kan selge laks til Russland (Pan Fish og Marine Harvest, red. anm.), og vi har ingen mulighet til å operere sammen i dag. Vi er per definisjon konkurrenter, sier Eide til DN.

Nyheter
Børs