Resultatskredet starter

Resultatsesongen sparkes i gang igjen. Disse selskapene slipper tall den neste uken.

Børs

Tirsdag 18. april:

 • Tandberg TelevisionTandberg Television
Onsdag 19. april:
 • Tomra SystemsTomra Systems
 • Bjørge ASABjørge ASA
 • Ringerikes SparebankRingerikes Sparebank
Torsdag 20. april:
 • Porsgrunn kommunePorsgrunn kommune
 • Spar Nord Bank ASSpar Nord Bank AS
 • KredittBanken ASAKredittBanken ASA
 • Tandberg ASATandberg ASA
 • PhotoCure ASAPhotoCure ASA
 • Eltek ASAEltek ASA
 • Stavanger Aftenblad ASAStavanger Aftenblad ASA
 • Norman ASANorman ASA
Fredag 21. april:
 • Yara International ASAYara International ASA
 • SuperOffice ASASuperOffice ASA
Kilder: Oslo Børs, TDN Finans

Nyheter
Børs