PSI Antonson AB, et 100 prosent eid datterselskap av PSI Group ASA, har mottatt ordre på 240 oppgraderinger fra CashGuard Classic til CashGuard Premium i forbindelse med en dedikert kampanje rettet mot en større svensk dagligvarekjede. PSI Antonson AB, et 100 prosent eid datterselskap av PSI Group ASA, har mottatt ordre på 240 oppgraderinger fra CashGuard Classic til CashGuard Premium i forbindelse med en dedikert kampanje rettet mot en større svensk dagligvarekjede. Utskiftningene vil i sin helhet skje i 2. kvartal 2006.- Dette er den første større fornyelse av CashGuards installerte kontanthåndteringssystemer fra nittitallet, hvilket gjenspeiler en stor tillitt til PSI og CashGuard, sier Jørgen Waaler, konsernsjef PSI Group ASA.