EDB Business Partner ventes presentere et driftsresultat før amortiseringer (EBITA) på 120 millioner kroner av en omsetning på 1,34 milliarder kroner for første kvartal. Ifølge Reuters kommer det frem av estimater hentet inn fra ni analytikere. EDB Business Partner ventes presentere et driftsresultat før amortiseringer (EBITA) på 120 millioner kroner av en omsetning på 1,34 milliarder kroner for første kvartal. Ifølge Reuters kommer det frem av estimater hentet inn fra ni analytikere. I skrivende stund omsettes aksjen for 59,50 kroner etter et kursfall på 0,83 prosent.EDB Business Partner legger frem sin kvartalsrapport tirsdag 25. april.