Tandberg Television opplyser at Jan Chr. Opsahl, Bengt Thuresson og Arne A. Jensen solgte aksjer i selskapet fredag.Styreformann Opsahl solgte 47.434 aksjer, styremedlem Thuresson 10.000 aksjer og styremedlem Jensen 15.000 aksjer. Nye beholdninger etter dette er respektive 100.000, 10.000 og 15.000 aksjer.