Telenor + Software Innovation

Telenor ASA har skrevet under en konsernavtale med Software Innovation.

Børs

Telenor ASA har skrevet under en konsernavtale med Software Innovation om levering av selskapets løsning Corporate 360 for elektronisk informasjons- og dokumenthåndtering. Telenor ASA har skrevet under en konsernavtale med Software Innovation om levering av selskapets løsning Corporate 360 for elektronisk informasjons- og dokumenthåndtering. Avtalen tar sikte på å optimalisere verdien av informasjons- og dokumenthåndtering i Telenor gjennom bedret samhandling og sikker arkivering av all virksomhetskritisk informasjon.Avtalen har en verdi på over fire millioner kroner, fremgår det av en børsmelding.

Nyheter
Teknologi