Telenor ASA har skrevet under en konsernavtale med Software Innovation om levering av selskapets løsning Corporate 360 for elektronisk informasjons- og dokumenthåndtering. Telenor ASA har skrevet under en konsernavtale med Software Innovation om levering av selskapets løsning Corporate 360 for elektronisk informasjons- og dokumenthåndtering. Avtalen tar sikte på å optimalisere verdien av informasjons- og dokumenthåndtering i Telenor gjennom bedret samhandling og sikker arkivering av all virksomhetskritisk informasjon.Avtalen har en verdi på over fire millioner kroner, fremgår det av en børsmelding.