Kjøp Frontline

Meglerhuset Pareto anbefaler kjøp av Frontline-aksjen.

Børs

I sin siste analyse skriver Pareto at de hever både kursmål og estimatene for tankrederiet Frontline. Det nye kursmålet er satt til 235 kroner per aksje og anbefalingen heves fra hold til kjøp, skriver na.24. I sin siste analyse skriver Pareto at de hever både kursmål og estimatene for tankrederiet Frontline. Det nye kursmålet er satt til 235 kroner per aksje og anbefalingen heves fra hold til kjøp, skriver na.24. Sterk oljeetterspørsel fra både Kina og USA, der oljen i større grad hentes fra Midtøsten, resulterer i lengre transportdistanser, ifølge Pareto. Dette gjør at spotratene i tankmarkedet for tiden er veldig stramme og går for 130 på Worldscale-indeksen fra Midtøsten og østover. Dette gir 85.000 dollar i dagrate.Pareto mener at oljeetterspørselen er snudd og at den periodemessige oppgangen har startet. De har oppjustert sine rateforventninger fra 54.000 dollar per dag til 63.000 dollar per dag for 2006. I 2007 er dagrateestimatene hevet fra 40.000 dollar til 45.000 dollar. Meglerhuset hever dermed forventet inntjening per aksje fra 4,9 dollar til 6,2 dollar per aksje og fra 2,1 dollar til 3,5 dollar for 2007.

Nyheter
Næringsliv