Dårligere drift og bedre bunnlinje

Omsetningen synker og driften forverres. Likevel legger Ganger Rolf frem et resultat på 124 millioner kroner.

Publisert 20. juli 2006 kl. 08.54
Oppdatert 14. des. 2013 klokken 09.16
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 210 ord
I andre kvartal 2006 omsatte Ganger Rolf for 0,2 millioner kroner, mot 0,4 millioner kroner for et år siden. Selskapet fikk et negativt driftsresultat på 6,7 millioner kroner, mot et negativt resultat på fem millioner kroner året før. Resultat før skatt ble på 124,1 millioner kroner, mot 55,4 millioner kroner i andre kvartal 2005. I andre kvartal 2006 omsatte Ganger Rolf for 0,2 millioner kroner, mot 0,4 millioner kroner for et år siden. Selskapet fikk et negativt driftsresultat på 6,7 millioner kroner, mot et negativt resultat på fem millioner kroner året før. Resultat før skatt ble på 124,1 millioner kroner, mot 55,4 millioner kroner i andre kvartal 2005. Tilknyttede selskaper ble konsolidert med et samlet resultat i kvartalet på 168,0 millioner (50,6 millioner). Av dette bidro First Olsen Ltd. (FOL) med et resultat på 46,4 millioner (50,5 millioner) fra sine aktiviteter innenfor tank, flytende produksjon og boreriggen Bulford Dolphin. Fred. Olsen Energy ASA (FOE) ble konsolidert med et resultat på 91,4 millioner (negativt 6,0 millioner) og Bonheur ASA med 22,3 millioner (39,3 millioner).Cruise-segmentet ble konsolidert med et resultat på 9,7 millioner (negativt 21,2 millioner), vindkraft med et negativt resultat på 0,4 millioner (negativt 16,2 millioner) og Comarit med et negativt resultat på 5,2 millioner (negativt 7,3 millioner).